உதவி தேவை?எங்களை தொடர்பு கொள்ள
 போம்

Acconeer AB சிறப்பு தயாரிப்புகள்

XC111
XC111 CONNECTOR BOARD FOR XR111
மேலும் அறிக
XB112
XB112 BREAKOUT BOARD FOR XM112
மேலும் அறிக
XR111
XR111 SENSOR MODULE PCR RADAR 60GHZ
மேலும் அறிக

About Acconeer AB

Acconeer AB

Acconeer AB - Acconeer is a leading radar sensor company based in Lund, south Sweden, in Ideon Science Park, the country’s hottest region for wireless technologies. Acconeer has developed a truly leading ultra-low power, high precision 3D sensor which revolutionizes the way that mobile devices interpret their surroundings. Acconeer’s ultra-low power and millimeter precision sensor is a robust and cost-effective solution for applications ranging from virtual reality and gaming to security and robot control. Information from the sensor can also be used to identify different materials

பிரபலமான தயாரிப்புகள்